Návšteva členov a firiem v okrese Trebišov

Výjazdy v regióne

Počas letných mesiacov sme absolvovali niekoľko výjazdov v rámci regiónu za účelom získať čo najrelevantnejšie informácie o stave podnikateľského prostredia na východnom Slovensku, v Košickom kraji.

Naša prvá cesta smerovala do okresu Trebišov. V rámci programu sme navštívili členskú spoločnosť Schur Flexibles Moneta (výroba obalov pre potravinársky priemysel - cukrovinky) ako aj členskú Strednú odbornú školu služieb a priemyslu sv.Jozafáta. Ďalším bodom programu bolo aj stretnutie s primátorom mesta Trebišov.

Predmetom diskusií v rámci našich stretnutí bola najmä potreba riešenia rómskej problematiky v okrese ako aj nedostatok disponibilnej kvalifikovanej pracovnej sily.

Poslednou zastávkou nášho výjazdu bolo vinárstvo Chateau Grand Bari v tokajskej vinohradníckej oblasti, ktoré otvorilo svoje nové priestory pre verejnosť v roku 2019. Jedinečnosť vína z tokajskej oblasti podčiarkuje aj stále rastúci záujem o jeho export na zahraničné trhy po celom svete.

V súvislosti so súčasnou situáciou je v našom záujme získať taktiež spätnú väzbu na doterajšiu pomoc štátu firmám a organizáciám postihnutým dôsledkami pandémie COVID-19 a následne formulovať odporúčania na spružnenie a zjednodušenie systému pomoci.
 

Termín: 11.06.2020
Miesto konania: Trebišov