Podpis memoranda o spolupráci - delegácia z mesta Foshan, Čína

Stretnutie zástupcov stredoeurópskych komôr pri príležitosti návštevy oficiálnej delegácie z mesta Foshan, Čína a podpísania memoranda o spolupráci

Za účelom podpory spolupráce a využívania výhod plynúcich z nadviazania partnerských vzťahov bolo v septembri 2018 v rámci oficiálnej návštevy delegácie z čínskeho mesta Foshan v Budapešti medzi Obchodnou komorou mesta Foshan a zástupcami komôr zo Slovenska (Košická regionálna komora SOPK), Maďarska (ChinaCham Hungary), Srbska (Srbská obchodná a priemyselná komora – Regionálna komora okresu Rasina) a Rumunska (Romanian Chinese House) podpísané Memorandum o spolupráci a rozvoji partnerstva.
 

Termín: 19.09.2018
Miesto konania: The Experience Center Budapest