Účasť na zasadnutí Zmiešanej komisie pre hosp. spoluprácu medzi SR a SRB

Významný krok k podpore spolupráce medzi regiónmi Košice a Niš

Koncom mája 2019 sa riaditeľka KRK SOPK Monika Kočiová zúčastnila ako členka oficiálnej delegácie SR na zasadnutí Zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskou a Srbskou republikou v Belehrade.

Súčasťou programu bolo aj Slovensko-Srbské obchodné fórum otvorené premiérmi obidvoch krajín, kde pani Kočiová zastupovala SOPK najmä v otázkach regionálnej spolupráce.

v rámci ktorého bola KRK SOPK oslovená Zastupiteľstvom SR v Belehrade o osobné stretnutie s OPK Niš k podpore vzájomnej spolupráce. Táto kooperácia je podporovaná na úrovni partnerských miest (Košice-Niš), Veľvyslanectva SR v Belehrade, Honorárnym konzulátom SR v Srbsku ako aj Honorárnym konzulátom Srbska v SR. Počas obchodného fóra boli prerokované konkrétne body záujmu budúcej spolupráce s OPK Niš, ktorá by mala vyústiť do podpisu Memoranda o porozumení s cieľom rozvíjať súčasné a budúce vzájomné hospodárske vzťahy regiónov Košice a Niš.
 

Termín: 29.05.2019
Miesto konania: Belehrad