Deň otvorených dverí ÚPV SR v KRK SOPK

Konzultačný deň na tému ochrany práv duševného vlastníctva prilákal viacero podnikateľov z regiónu

Košická regionálna komora SOPK pripravila v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR podujatie Deň otvorených dverí ÚPV SR, ktoré sa konalo 29. septembra 2020 v priestoroch KRK SOPK.

Deň otvorených dverí mal formu bezplatných konzultácií šitých na mieru s pracovníkmi Úradu priemyselného vlastníctva SR.

ZAMERANIE KONZULTÁCIÍ:

  • všeobecný prehľad v oblasti ochrany duševného vlastníctva
  • patenty, ochranné známky, dizajny, kedy je výhodné chrániť
  • čo robiť v prípade, keď priemyselno-právna ochrana nie je výhodná, utajenie, úschova
  • rešerš v databázach patentov, ochranných známok, dizajnov
  • autorské právo
Termín: 29.09.2020
Miesto konania: KRK SOPK