Medzinárodné kontaktné dni - kovoobrábanie, výroba kovu, obchod

Možnosť nájsť nové obchodné kontakty

Košická regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje informovať o konaní online podujatia INTERNATIONAL CONTACT DAYS 2021, ktoré je organizované Zakarpatskou obchodnou komorou v Užhorode.

TERMÍN: 28. máj 2021, o 11.00 hod (GMT+2), platforma Zoom

ZAMERANIE: 

  • kovoobrábanie
  • výroba kovu
  • obchodovanie s kovmi a kovovými výrobkami

Účasť na podujatí je bezplatná.

VIAC INFORMÁCIÍ O PODUJATÍ A REGISTRÁCIA

Kontakt: exib@tpp.uzhgorod.ua, (+380312) 66-94-62

Termín: 28.05.2021
Miesto konania: online