MZVaEZ SR: EXPORTNÉ FÓRUM

INŠPIRATÍVNE PANELY, OKRÚHLE STOLY, BILATERÁLNE STRETNUTIA FIRIEM S EKONOMICKÝMI DIPLOMATMI SR


Exportné fórum, je profilové podujatie ekonomickej diplomacie, ktorého hlavným cieľom je viesť aktívny dialóg a prezentovať ponuku verejného sektora exportérom. Cieľom je vytvoriť pravidelnú každoročnú  odbornú platformu na osobnú, priamu komunikáciu medzi exportérmi a ekonomickými diplomatmi.

Hlavné témy:
  • Od korony k digitálnemu prelomu (1.panel)
  • Zo Slovenska do sveta (2.panel)
  • Zapájanie podnikateľov do rozvojovej spolupráce (okrúhly stôl)
  • Príležitosti v potravinárstve (okrúhly stôl)
  • Inovatívne technológie  (okrúhly stôl)
  • Osobné bilaterálne rokovania s ekonomickými diplomatmi priamo zo 65 teritórií možného záujmu podnikateľského subjektu k výrobkom, službám, projektom s ambíciou presadenia sa na zahraničnom trhu.
Organizátor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Účasť na podujatí je bezplatná.

PROGRAM A REGISTRÁCIA
 
Termín: 28.09.2021
Miesto konania: Hotel Bôrik