Online B2B Konferencia s dodávateľmi z Číny (strojárstvo + elektronika)

Nový formát nadviazania spolupráce s dodávateľmi z Číny

Na základe spolupráce s organizáciou Central European Trade and Logistics Cooperation Zone certifikovanou Ministerstvom obchodu Čínskej ľudovej republiky mali členovia a partneri KRK SOPK možnosť zúčastniť sa medzinárodnej Online B2B Matchmaking Konferencie, ktorá sa konala pod záštitou China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electric Products - jednej z najvplyvnejších obchodných komôr v Číne.

Konferencia sa konala s cieľom informovať sa o možnostiach nadviazania spolupráce s dodávateľmi z Číny, ako aj nájdenia nového obchodného partnera v sektoroch strojárstva a elektroniky (import tovaru, materiálu, nájdenie lepších zdrojov výroby a pod.).

Online podujatia sa mali okrem slovenských podnikateľov možnosť zúčastniť aj podnikatelia z ďalších krajín strednej a východnej Európy a to Maďarska, Slovinska, Srbska, Rumunska či Ukrajiny.
 

Termín: 20.03.2020
Miesto konania: online