Projects4GreenEnergy:Connected - Online B2B event

Inšpirujúce prezentácie a B2B stretnutia na mieru

Slovenská obchodná a priemyselná komora si Vás ako partner projektu Enterprise Europe Network dovoľuje pozvať na online konferenciu Projects4GreenEnergy:Connected, ktorá sa bude konať 8.-9.novembra 2022.

Hľadáte:

  • možnosti financovania?
  • vhodných projektových partnerov?
  • partnerov, ďalej rozvíjať svoj návrh projektu?
  • účasť na výskumných projektoch?
  • zvýšenie inovatívnosti nápadu vášho projektu?

 
Online podujatie „Projects4GreenEnergy:Connected“ spája spoločnosti, výskumné inštitúcie, univerzity a klastre z rôznych krajín a ponúka jedinečnú príležitosť nájsť projektových partnerov v oblasti energetiky a zelených technológií včas a efektívne!
 
TÉMY:

  • Zelené technológie
  • Ponuka energie, dopyt a účinnosť
  • Udržateľnosť
  • Výzvy EÚ a možnosti financovania
  • Organizácie a služby

súvisiace s Clean Hydrogen Partnership, Batt4EU - Partnership, Destination 3: Energy Supply, renewable energy, energy system,grid and storage, CCUS or Destination 4: Energy demand, Buildings & industry
 
Súčasťou podujatia budú aj B2B stretnutia, ktoré si budete môcť dohodnúť vopred online.
 
Okrem toho budú stretnutia 1:1 sprevádzané živými prezentáciami: Vaša príležitosť dostať sa do kontaktu s konzorciami, spoločnosťami, výskumnými inštitúciami, ktoré prezentujú svoje nápady a/alebo projekty partnerstva, a dozvedieť sa viac o programoch financovania EÚ (napr. Horizon Europe, LIFE (SEČ) atď.).

Máte záujem stať sa speakrom na podujatí?
Viac informácií nájdete na webstránke podujatia. Registrácia speakrov je možná do 15.9.2022.

Konferenčný jazyk: angličtina

Účasť je bezplatná.

VIAC INFORMÁCIÍ A REGISTRÁCIA PRE ÚČASTNÍKOV (Pri registrácii v časti „Settings“ vyberte kód Vašej EEN podpory pre SOPK: SK – SOPK.)

 

Termín: 08.11.2022
Miesto konania: online