Rakúsko - slovenská kooperačná burza 2020 - ONLINE

Tohtoročná Rakúsko-slovenská kooperačná burza debutovala v online priestore  

Mesiac október sa už tradične nesie v znamení Rakúsko-slovenskej kooperačnej burzy, jedinečnej B2B platformy, ktorá spája rakúske a slovenské firmy v oblasti strojárstva, plastikárskeho a kovospracujúceho priemyslu. Inak tomu nebolo ani tento rok -  a to aj napriek zložitej situácii, spôsobenej korona-krízou.

Organizátori ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko, Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK), Enterprise Europe Network (EEN) a Slovenský plastikársky klaster (SPK) sa zhostili tejto výzvy, a preto sa tento, v poradí už 9. ročník tradičnej burzy uskutočnil netradične – online. Ako partneri Kooperačnú burzu podporili Austrian Business Agency (ABA) a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).  

Napriek zmene vo formáte podujatia firmy potvrdili svoj stabilný záujem o túto formu networkingu. Príležitosť absolvovať bilaterálne rozhovory využilo celkovo 10 rakúskych firiem a viac ako 30 slovenských podnikov. Počas dňa sa medzi rakúskymi a slovenskými firmami uskutočnilo približne 100 bilaterálnych rozhovorov.  

Toto číslo potvrdzuje, že napriek dynamicky sa vyvíjajúcej situácii v Európe aj vo svete, záujem o spoluprácu medzi rakúskym a slovenským sektorom strojárstva, spracovania kovov a plastikárstva pokračuje vo veľmi pozitívnom trende. Aktuálne výzvy, ktoré ovplyvňujú aj stabilitu dodávateľského reťazca, len potvrdzujú dôležitosť prehlbovania obchodných vzťahov medzi susednými krajinami.

Spektrum tém bolo aj tento rok pestré. Už dávno neplatí, že sa firmy sústreďujú len na výrobnú spoluprácu, aj keď táto téma patrí dlhodobo k najstabilnejším. Témy sa čoraz viac orientujú aj na formy spolupráce v oblasti optimalizácie a automatizácie výroby, trvalej udržateľnosti produkcie, zabezpečeniu efektivity a vysokej kvality produktov a iných domén typických pre výrobné prevádzky budúcnosti.

Všetci účastníci mali tiež k dispozícii odborné poradenstvo zástupcov SOPK, EEN a SPK, ktorí ich informovali o ďalších príležitostiach pre spoluprácu na Slovensku a v medzinárodnom priestore. Účastníci mohli navyše využiť poradenstvo konzultantky agentúry ABA, ktorá predstavila možnosti a výhody podnikania v Rakúsku a informácie o proexportných službách, ktoré odprezentovala agentúra SARIO. 

Ak máte záujem o ďalšie možnosti spolupráce s rakúskymi spoločnosťami v rámci strojárstva, spracovania kovov a plastikárstva, neváhajte sa obrátiť priamo na SOPK prípadne sa zapojiť bezplatne do Kooperačnej databázy ADVANTAGE AUSTRIA.


Zdroj: Tlačová správa Advantage Austria Slovensko

 
Termín: 29.10.2020
Miesto konania: online