Shandong Export Commodities (CEE) Online Exhibition

Online konferencia s dodávateľmi zdravotníckeho materiálu a elektromechanického priemyslu z Číny

Na základe spolupráce s organizáciou Central European Trade and Logistics Cooperation Zone certifikovanou Ministerstvom obchodu Čínskej ľudovej republiky mali členovia a partneri KRK SOPK možnosť zúčastniť sa medzinárodnej Online B2B Matchmaking Konferencie s názvom Shandong Export Commodities (Central and Eastern Europe) Online-Exhibition Program.

Konferencia sa konala s cieľom informovať sa o možnostiach nadviazania spolupráce s dodávateľmi z Číny, ako aj nájdenia nového obchodného partnera v dvoch hlavných sektoroch:

  • zdravotnícky materiál
  • elektromechanický priemysel

 
Dodávatelia boli sourcovaní a vybratí organizátorom konferencie, ktorým bol Department of Commerce čínskej provincie Shandong.

Online podujatia sa mali okrem slovenských podnikateľov možnosť zúčastniť aj podnikatelia z ďalších krajín strednej a východnej Európy a to Maďarska, Slovinska, Srbska, Rumunska či Ukrajiny.
 

Termín: 24.04.2020
Miesto konania: online