SLOV2 (Slovenia – Slovakia) B2B Business Forum

Obchodné fórum prilákalo široké spektrum účastníkov  

Začiatkom mája zorganizovali regionálne komory v Košiciach a Prešove virtuálne SLOV2 slovinsko-slovenské obchodné fórum v spolupráci so Slovinskou obchodnou a priemyselnou komorou, slovinskou agentúrou na podporu podnikania a investícií SPIRIT, agentúrou SARIOveľvyslanectvami oboch krajín.

Podujatie prilákalo spoločnosti zo širokého spektra odvetví čo dokazoval aj fakt, že kapacita podujatia bola maximálne naplnená. Obchodného fóra sa zúčastnilo takmer 50 firiem pričom prebehlo 30 B2B rokovaní.

Slovensko a Slovinsko majú okrem názvu a geografickej blízkosti veľa spoločného. Záujem o zintenzívnenie spolupráce je nielen na národnej, ale aj regionálnej úrovni. V roku 2020 podpísali partnerské mestá Ľubľana a Košice dve memorandá zamerané na upevnenie vzťahov, vzájomnú pomoc a výmenu informácií pri kandidatúre Košíc na Európske hlavné zelené mesto 2023 a kandidatúre Ľubľany na titul Európske hlavné mesto kultúry 2025 ako aj pri implementácii projektu po prípadnom získaní titulu.

Podujatie otvoril generálny riaditeľ Slovinskej obchodnej a priemyselnej komory Aleš Cantarutti, ktorý vysoko ocenil iniciatívu SOPK pri nadväzovaní vzťahov medzi našimi krajinami. Výrazné synergie  spolupráce vyzdvihli vo svojich príhovoroch počas podujatia aj veľvyslanci oboch krajín dezignovaní v Ľubľane a Bratislave. V úvodnej časti obchodného fóra vystúpil aj riaditeľ agentúry SPIRIT Slovenia, či zástupca agentúry SARIO, ktorí predstavili účastníkom ekonomické a investičné charakteristiky obidvoch krajín. Následne s prezentáciou o východnom Slovensku a úspešných príbehoch firiem vystúpila riaditeľka KRK SOPK, Monika Kočiová.

Súčasťou podujatia boli aj online B2B stretnutia. Sme mimoriadne potešení skutočnosťou, že rokovania prebiehali na tej najvyššej úrovni. Vďaka aktívnemu prístupu obidvoch strán pri vyhľadávaní vhodných partnerov rokovali napríklad aj Mesto Košice a významný dodávateľ systémov na znižovanie hluku a opotrebenia električkových tratí. Na základe spárovania na mieru sa stretli aj slovenský výrobca lanoviek a vlekov Tatralift a slovinské lyžiarske stredisko Velika planina. Viacero stretnutí prebehlo aj medzi spoločnosťami z oblasti logistiky ako napríklad Cargo Slovakia a na slovinskej strane spoločnosť Koper,  jeden z najdôležitejších prístavov v regióne.

Medzi účastníkov so záujmom o preniknutie na slovinský trh patrili aj výnimočné a inovatívne slovenské spoločnosti s globálnym pôsobením ako napríklad Sygic alebo NG Aviation, ktorý vytvára komplexné digitálne navigačné systémy pre leteckú dopravu, ktoré využívajú svetové letiská.

Vysoký záujem o podujatie bol dôkazom aj toho, že slovinské spoločnosti majú ambíciu rozšíriť svoje pôsobenie aj na východ Slovenska, ktorý ponúka značný potenciál pri svojom rozvoji aj pre slovinský trh a zdieľanie skúseností na rôznych úrovniach.

Obchodné fórum predstavovalo prvý významný krok k dlhodobej a obojstranne prospešnej spolupráci, na ktorom môžu naše krajiny stavať do budúcna. Ak to situácia dovolí, v plánoch Košickej regionálnej komory SOPK je aj zorganizovanie podnikateľskej misie do Ľubľany, kde Vás srdečne všetkých pozývame.

Videozáznam z podujatia
 

Termín: 06.05.2021
Miesto konania: online