Slovensko - ukrajinské fórum 2019

Kľúčová úloha Košíc v rámci vzťahov s Ukrajinou

V rámci medzinárodného podujatia Dni Ukrajiny 2019 sa koncom apríla konalo v Košiciach Slovensko-ukrajinské podnikateľské fórum (SUF). Partnerom podujatia tohto unikátneho formátu bola už štvrtý rok aj Košická regionálna komora SOPK.
 
Košická RK SOPK v spolupráci s mestom Košice a členom SOPK, Letiskom Košice, podporila hlavného organizátora pri prezentácii nielen ukrajinskej kultúry, ale hlavne aktivít odzrkadľujúcich súčasné ekonomické dianie na jednej strane a prebiehajúce reformy a hospodársky rozvoj na Ukrajine na strane druhej.

Stret rozličných kultúr na ukrajinskej pôde má v súčasnosti za následok rozdielnosť vo vnímaní spolupráce s ostatnými krajinami. Zatiaľ čo západ Ukrajiny inklinuje prevažne k spolupráci so západnými partnermi, východ má tendenciu obracať sa viac k susedom na východe. Vzhľadom na prebiehajúci konflikt na území nášho východného suseda aj podnikateľský sektor hľadá nové možnosti na svoje pôsobenie. Slovensko, a zvlášť mesto Košice, predstavuje pre Ukrajinu kľúčového partnera. Vďaka svojej polohe a infraštruktúre sú Košice vstupnou bránou na Ukrajinu a pre Ukrajincov do Európskej únie. Práve budovanie hospodárskych vzťahov v rámci cezhraničnej spolupráce Ukrajiny a Slovenskej republiky je dlhodobo hlavným cieľom Slovensko­-ukrajinského podnikateľského fóra.

Nosnými piliermi 5. ročníka Slovensko­-ukrajinského fóra 2019 boli najmä prezentácia východného Slovenska so zameraním na mesto Košice a využitie jeho potenciálu pri budovaní cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou, a to najmä v otázkach ekonomiky, hospodárstva, spolupráce univerzít, kultúry, rozvoja turizmu a taktiež vo sfére inovatívnych prístupov v oblasti energetiky, techniky, vedy a priemyslu.

Ďalšou z dôležitých tém bola kybernetická, hospodárska, hraničná, dopravná a energetická bezpečnosť, bezpečnostné opatrenia a bezpečnostné systémy na vonkajšej hranici Schengenu, aj vzhľadom na fakt, že Slovenská republika je od 1. januára 2019 predsedajúcou krajinou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). V rámci panelovej diskusie sa k otázke bezpečnostných opatrení a systémov na vonkajšej hranici Schengenu vyjadrili zástupcovia veľvyslanectiev, MZVaEZ SR či miestnych pohraničných samospráv a cudzineckej polície.

Expertný diskusný panel na tému Smart Cities bol venovaný významu IT trendov a nových technológií pre mestá a ich bezpečnosť, ktorý odborne za strešovala členská firma SOPK ANTIK Technology. Tradícia rožširovania možností spolupráce podnikateľských subjektov, verejnej správy a univerzít z oboch krajín, ako aj vytváranie efektívnych partnerstiev je jedným z cieľov medzinárodnej konferencie Dni Ukrajiny.
 

Termín: 29.04.2019
Miesto konania: Kasárne Kulturpark Košice