Formovanie vízií pre rozvoj regiónu

V spolupráci s partnermi Vás pozývame na online konferenciu k novej iniciatíve Townhall KOŠICE, ktorá sa bude konať 15.júna 2021 v čase od 13:30 - 17:00 hod.

Riešenie existujúcich regionálnych výziev v Košickom regióne je možné dosiahnuť iba koordinovaným úsilím interaktívnych miestnych samospráv, spoločensky zodpovedných podnikov, adaptívnej akademickej obce a mimovládnych organizácií. Iniciatíva AmCham Townhall KOŠICE predstavuje platformu otvoreného dialógu, ktorá aktívne podporuje medzisektorovú spoluprácu prostredníctvom poskytovania relevantných informácií a konkrétnych možností spolupráce v súčasných ako aj budúcich aktivitách prospešných pre regionálny inovačný ekosystém reprezentovaný relevantnými stakeholdermi zo súkromného, verejného, neziskového a akademického sektora.

Cieľom platformy je formovať všeobecné vízie budúceho rozvoja regiónu.

AGENDA PODUJATIA A SPÍKRI

V prípade záujmu, Vás prosíme o registráciu na emailovej adrese: events@amcham.sk


 

Termín: 15.06.2021
Miesto konania: online