Záverečná konferencia projektu „InProTool“

Výhody ochrany priemyselného vlastníctva

Banskobystrická a Košická regionálna komora SOPK Vás v spolupráci s partnermi pozvať pozývajú na záverečnú konferenciu projektu „InProTool“, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 9. júna 2022 v čase od 9:30 do 14:00 hod. v kongresových priestoroch Študentského domova Ľ. Štúra, Študentská 17, Zvolen.

Podujatie sa uskutoční v rámci realizácie projektu „InProTool – cezhraničný nástroj na prediagnostiku priemyselných práv“, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci slovensko-maďarského cezhraničného programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko.

Cieľom podujatia je predstaviť novú online aplikáciu zameranú na prediagnostiku priemyselných práv a pomôcť firmám lepšie sa zorientovať v problematike priemyselno-právnej ochrany.

Účasť na podujatí je bezplatná na základe registrácie prostredníctvom online formulára.

Počas konferencie budú mať účastníci možnosť bezplatných konzultácií s pracovníkmi Úradu priemyselného vlastníctva SR k prediagnostike a ochrane predmetov priemyselného vlastníctva.

Simultánne tlmočenie medzi slovenským a maďarským jazykom bude zabezpečené počas celého podujatia.

V prípade otázok kontaktujte: Ing. Elena Stieranková, 048 4125 634, elena.stierankova@sopk.sk

Pozvánka a program záverečnej konferencie
Closing Conference: Invitation and Program

Obsah tejto web stránky neprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

Projekt InProTool je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci slovensko-maďarského cezhraničného programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

www.skhu.eu

Termín: 09.06.2022
Miesto konania: Zvolen