Zhejiang Huzhou Export Online Fair 2020

Úvodné slová zazneli zo Slovenska

Na základe spolupráce s Central European Trade and Logistics Cooperation Zone Budapest (CECZ) predniesla riaditeľka Košickej regionálnej komory SOPK, Monika Kočiová, spolu so zástupcom primátora mesta Huzhou, čínska provincia Zhejiang, úvodné slovo v rámci otváracej ceremónie prvého ročníka B2B veľtrhu Zhejiang Huzhou Export Online Fair 2020. Organizátorom podujatia, ktoré sa konalo 16.júna 2020 bolo obchodné oddelenie Miestnej vlády mesta Huzhou.

Cieľom online veľtrhu bolo sprostredkovať spoločnostiam z krajín strednej a východnej Európy ako aj Južnej Afriky online B2B stretnutia s dodávateľmi z Číny (provincia Zhejiang) z viacerých sektorov - textil, stavebníctvo, lítium-iónové batérie, elektrické bicykle a pod.

Riaditeľka KRK SOPK v rámci otváracej ceremónie reprezentovala vybrané spolupracujúce obchodné komory z regiónu SVE, konkrétne z Maďarska, Slovinska, Srbska, Rumunska, Ukrajiny, Bosny a Hercegoviny. Vďaka takmer štvorročnej spolupráci s CECZ mali zástupcovia vybraných obchodných komôr krajín strednej a východnej Európy, vrátane KRK SOPK, príležitosť reprezentovať svoje krajiny a spoločnosti na veľtrhoch, ako je CHINA BRAND FAIR v Budapešti ako aj prostredníctvom spoločného stánku krajín SVE na veľtrhu Shandong International Cultural Industries Fair minulý rok v čínskom meste Jinan. Početné stretnutia, ktorých sa reprezentanti komôr zúčastnili, predstavovali príležitosť rozvinúť diskusiu o ďalšej spolupráci a podpore vzájomných obchodných vzťahov.

Vzhľadom na súčasnú situáciu je dôležité podporovať novú podobu rozvoja spolupráce a poskytnúť spoločnostiam príležitosť nájsť relevantných obchodných partnerov aj v online formáte, ktorý je budúcnosťou pre podnikanie pre nás všetkých.
 

Termín: 16.06.2020
Miesto konania: online