Diskusia: Zamestnávanie zraniteľných skupín - výhody a výzvy pre zamestnávateľov

Jedinečná diskusia v rámci Inkluzívneho filmového festivalu

V spolupráci s Kinom Úsmev Vás srdečne pozývame na podujatie v rámci Inkluzívneho filmového festivalu na tému Zamestnávanie zraniteľných skupín - výhody a výzvy pre zamestnávateľov, ktoré sa uskutoční 17.7.2021 (sobota) so začiatkom o 16:00 hod.PROGRAM:
- 16:00 Panelová diskusia

  • Zástupcovia firiem a občianskych združení sa budú venovať téme výziev pri zamestnávaní zraniteľných skupín a do akej miery sa na Slovensku s týmito výzvami pracuje.
  • Aké sú možnosti ľudí so znevýhodnením nájsť si zamestnanie v dnešnej dobe (aj v súvislosti s pandémiou COVID-19) a aké sú vízie budúcnosti?
  • Zástupcovia portálu profesia.sk predstavia základné výhody, ktoré zamestnávateľom plynú zo zamestnávania zraniteľných skupín

- Od 17:00 Neformálny networking

  • Počas networkingu budú mať zamestnávatelia možnosť prepojiť sa s neziskovými organizáciami a nadviazať kontakty vo veci zamestnávania hendikepovaných záujemcov.


Pre efektívne prepojenie bude registrovaným rozosielaný zoznam zúčastnených neziskových organizácií a naopak, zamestnávateľov. 

Účasť na podujatí je bezplatná.

REGISTRÁCIA

CELÝ PROGRAM INKLUZÍVNEHO FILMOVÉHO FESTIVALU

Termín: 17.07.2021
Miesto konania: Kino Úsmev