Účasť na stretnutí Združenia komôr Karpatského regiónu

Spájame sa pre lepšie príležitosti pre podnikateľov

Cieľom prezidentského stretnutia Združenia komôr Karpatského regiónu bolo zhodnotiť výsledky obdobia od predchádzajúceho zasadnutia asociácie ako aj predstavy a kroky do budúcnosti.

Zúčastnené obchodné komory:

  • Obchodná a priemyselná komora pre Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy (Maďarsko)
  • Košická regionálna komora SOPK
  • Zakarpatská obchodná a priemyselná komora (Ukrajina)
  • Obchodná a priemyselná komora vo Ľvove (Ukrajina)
  • Obchodná a priemyselná komora v Rzeszowe (Poľsko)
  • Obchodná a priemyselná komora Maramures (Rumunsko)


Schôdzu otvoril a privítal predseda obchodnej a priemyselnej komory Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy v Maďarsku, Tamas Bihall. Po úvodnom slove každý predseda zúčastnených regionálnych komôr stručne predstavil hospodársku situáciu svojho regiónu a informoval účastníkov o fungovaní svojej komory a jej aktivítach.

Po ekonomických briefingoch a predstavení aktivít jednotlivých komôr sa účastníci jednomyseľne dohodli, že Združenie komôr Karpatského regiónu, založené v roku 1993, by malo vo svojej činnosti pokračovať aj v budúcnosti a vyvíjať aktivity zamerané na podporu podnikateľov s dôrazom na reálne potreby regiónu.

Vôľu stať sa novými členmi Združenia a aktívne participovať na aktivitách prejavili aj Obchodná a priemyselná komora Bosny a Hercegoviny a Obchodná a priemyselná komora Chernivtsi (Ukrajina).
 

Termín: 16.04.2019
Miesto konania: Miškolc