Misia z Košíc do Tallinnu - podpora inovácií a digitalizácie

Z Košického kraja do Estónska za inováciami a digitalizáciou

Misia kľúčových partnerov podpory inovačného ekosystému a digitalizácie z Košíc do hlavného mesta Estónska Tallinnu, ktorú v septembri zorganizovala Košická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (KRK SOPK) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Veľvyslanectvom Slovenskej republiky vo Fínsku znamená významný krok pre medzisektorovú spoluprácu a podporu inovácií v metropole východu.

„Misia vznikla ako spoločná myšlienka KRK SOPK a klastra Košice IT Valley, keďže téma prepájania sektorov a kooperácia v otázke výskumu a vývoja je momentálne v našom regióne a meste Košice veľmi aktuálna. Hlavným cieľom návštevy estónskej metropoly bolo hľadanie úspešných riešení v oblasti podpory technologického transferu a know-how, aplikovaného výskumu a zintenzívnenia spolupráce akadémie, vedecko-výskumných centier, verejného a podnikateľského sektora. Práve Estónsko ako jedna z najúspešnejších krajín v oblasti digitalizácie aj inovácií v Európskej únii tieto konkrétne fungujúce príklady ponúka.“ uvádza riaditeľka KRK SOPK, Monika Kočiová.
 

Prečo práve Estónsko?

 

V Estónsku zohrávajú kľúčovú úlohu najmä sektory informačných technológií, telekomunikácií a bankovníctva. Úspech technologického sektora sa rozvinul najmä na  startupovej scéne. Za desať rokov pritiahli estónske start-upy 370 mil. € (viac ako 80 % zahraničného kapitálu). Dnes sa Estónsko môže pýšiť až siedmimi „Unicorns“ - technologickými jednorožcami, startupmi, ktorých trhová hodnota presiahla hodnotu jednej miliardy amerických dolárov. Medzi najznámejšie, ktoré vznikli na pôde Tallinnu patria Skype, Bolt či Wise. Zároveň sa Estónsko stalo lídrom v digitalizácii verejnej správy. Jeho online služby používa 99 % populácie, prebiehajú prostredníctvom nich aj voľby. V súčasnosti sa radia medzi najlepšie vo svete, pričom sa z nich stáva aj dôležitý vývozný artikel.
 
Dozvedieť sa viac o úspešnej digitalizácii verejnej správy mala skupina možnosť počas celodennej návštevy e-Estonia – vládnej iniciatívy, ktorá zastrešuje vysoko zabezpečený jednotný digitálny systém prepájajúci databázy a registre, prostredníctvom ktorého sú poskytované e-služby pre občanov s cieľom sprostredkovať komunikáciu so štátom na jednom mieste. „Zaujímavosťou je, že všetky služby poskytované štátom sú dostupné online okrem možnosti uzavrieť manželstvo a rozviesť sa. Podporiť podnikanie má aj fakt, že vlastnú firmu si viete založiť online cez štátnu aplikáciu za 15 minút. Pre lepšiu predstavu poskytuje tento systém možnosť online podania daňového priznania, prihlásenia dieťaťa do školy, zmenu bydliska, prihlásenie auta, či prístup ku všetkým zdravotným záznamom. Len tým, že všetky dokumenty sú podpisované elektronicky a systém celej verejnej správy je komplexne prepojený ušetrí štát ročne 2 % z HDP a každý občan 5 dní v roku a verejné služby sú tým dostupné pre všetkých 24/7.“ uviedla M. Kočiová.
 
Počas programu v e-Estonia predstavili svoje služby aj zástupcovia e-platformy na správu vzdelávania Schoolaby, poskytovatelia riešení pre smart mikromobilitu Bikeep, inteligentných riešení vo verejnej hromadnej doprave Ridango, smart riešení v pouličnom osvetlení a osvetlení prechodov pre chodcov Bercman či digitálnej komunikačnej platformy umožňujúcej samosprávam priame zdieľanie informácií obyvateľom ako aj získavanie spätnej väzby Future Dialog.
 
Keďže je spolupráca akadémie a súkromnej správy prioritou pre efektívny rozvoj inovačného potenciálu kraja, boli súčasťou delegácie aj vysokí predstavitelia troch univerzít z Košíc (Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako aj Technologicko-inovačného parku (TIP-UPJŠ) a Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. Jednou z dôležitých súčastí programu bola návšteva Technologickej univerzity v Tallinne TalTech a jej obchodného a inovačného centra Mektory. Na pôde univerzity prijal delegáciu prorektor pre podnikanie ako aj prorektorka pre vedu a výskum, ktorí spoločne predstavili inšpiratívne projekty a úlohu ich univerzity v oblasti aplikovaného výskumu.
 
V rámci návštevy Tallinnu mala delegácia možnosť stretnúť sa s predstaviteľmi mesta a to viceprimátorom pre podnikanie, Aivar Riisalu, riaditeľom mestského podnikateľského centra, či riaditeľom mesta pre digitalizáciu. V rámci stretnutia vystúpil so svojim príhovorom aj viceprimátor mesta Košice, Marcel Gibóda a zdôraznil, že v súťaži o hlavné európske zelené mesto pre rok 2023 sa uchádzajú ako Tallinn, tak aj Košice. Celoeurópsku súťaž napokon vyhralo práve mesto Tallinn.
 
Program návštevy sa začal oficiálnym stretnutím v Estónskej obchodnej a priemyselnej komore, kde skupinu z Košíc spolu s expertmi z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, privítal jej riaditeľ Mait Palts, ktorý predstavil praktické aspekty podnikania v Estónsku. Časť delegácie mala zatiaľ možnosť zoznámiť sa s organizáciou Creative Union, ktorá patrí k svetovým lídrom v oblasti digitalizácie hybridných podujatí.  
 
Získané informácie a skúsenosti účastníkov budú slúžiť pri implementácii jedinečného projektu Cassovia New Industry Cluster či pri nastavovaní fungovania nového Inovačného centra Košického kraja, ktoré budú zastrešovať všetky aktivity v oblasti inovácií a vývoja nových technológií ako aj prepájania tvorcov inovácií s ich odberateľmi.
 
„Radi by sme na misiu do Estónska nadviazali a v prvom polroku 2022 absolvovali v rovnakej zostave aj návštevu Fínska, ktorá bola z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie presunutá.“, uzatvára M.Kočiová.
 
Delegáciu tvorili okrem už vyššie spomenutých reprezentantov univerzít aj zástupcovia verejnej správy (Košický samosprávny kraj, Mesto Košice), klaster Košice IT Valley, štátnej spoločnosti Slovensko IT ako aj súkromných firiem Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, GlobalLogic Slovakia, Antik technology, Promiseo, EGC a L & L TRADING.
 
Za organizátorov sa misie zúčastnili predstavitelia Košickej regionálnej komory SOPK a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré reprezentoval diplomat zodpovedný za koordináciu politík Sekcie hospodárskej a sociálnej spolupráce a bývalý inovačný diplomat pre severské krajiny, Miloš Koterec.
 
Obchodná misia bola realizovaná na základe Memoranda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a podporená schémou projektov ekonomickej diplomacie MZVaEZ SR.


O našej misii sa môžete dočítať aj v pravidelnej rubrike „Zo zahraničia“ odborného časopisu zameraného na oblasť prenosu technológií a inovácií do praxe TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin (TTb), ktorý vydáva 2x ročne Centrum transferu technológií pri CVTISR: ÚSPEŠNÁ MISIA V KRAJINE INOVÁCIÍ
 

Termín: 06.09.2021
Miesto konania: Estónsko