Návšteva expertov z OECD v Košiciach

Podpora podnikania Rómov na Slovensku

 
V januári 2020 sme na našej regionálnej komore prijali OECD mission team zaoberajúci sa Analýzou malých a stredných podnikov na Slovensku s cieľom znížiť administratívnu záťaž a podporiť ich konkurencieschopnosť.

Predmetom diskusie počas stretnutia bolo predovšetkým podnikanie Rómov na Slovensku, ich konkurencieschopnosť, úspešné príklady a námety ako aj nápady pomoci, ktoré by efektívne a pozitívne napomohli podnikaniu tejto menšiny.

Svoju skúsenosť z praxe prišiel zástupcom OECD predstaviť aj zástupca U.S.Steel Košice, kde majú úspešne implementovaný projekt zameraný na zamestnávanie Rómov.


 
Termín: 21.01.2020
Miesto konania: KRK SOPK