Kontakt - Kontrakt MSV Brno 2020

Využite možnosť nájsť si nového obchodného partnera ONLINE

Košická regionálna komora SOPK si Vám dovoľuje dať do pozornosti možnosť nadobudnúť nové obchodné príležitosti počas kooperačného online B2B podujatia KONTAKT-KONTRAKT BRNO 2020 v termíne 5. - 7.10.2020.

KONTAKT-KONTRAKT bude mať formu ONLINE B2B stretnutí s presným časovým harmonogramom, ktoré budú prebiehať aj napriek zrušeniu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu Brno (MSV).

Viac informácií a registrácia: KONTAKT-KONTRAKT 2020

Na základe vopred dohodnutých termínov stretnutí a firemných profilov na portáli podujatia Kontakt-Kontrakt budú prebiehať bilaterálne rokovania. Pre účasť nepotrebujete žiadny ďalší softvér, iba aktuálny webový prehliadač, mikrofón a webovú kameru.

KONTAKT-KONTRAKT je podujatie organizované obchodnou komorou RHK Brno v rámci siete Enterprise Europe Network .
 

Termín: 05.10.2020
Miesto konania: online