Slovenská kooperačná burza 2021 Online

Najväčšie kooperačné podujatie na Slovensku

Košická regionálna komora SOPK si Vám dovoľuje dať do pozornosti podujatie Slovenská kooperačná burza 2021, ktoré sa bude konať v termíne 25. - 26.máj 2021.

Organizátor: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)

Hlavná téma: Moderný priemysel - ako pokrok v zavádzaní inteligentných technológií a nová ekonomická fáza ovplyvňujú transformáciu regiónu

SKB sa za 15 rokov stala stabilnou relevantnou platformou pre slovenské aj medzinárodné publikum. Efektívne pokrýva aktuálne témy priemyslu a priamo poskytuje priestor pre získanie nových obchodných kontaktov a kontraktov.

Podujatie Slovenská kooperačná burza 2021 ONLINE pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR bude realizované v spolupráci s partnermi a zároveň ako hlavný odborný program Medzinárodného strojárskeho veľtrhu Nitra.

Počas odborných diskusií sa účastníci dozvedia, aké príležitosti prináša a čo všetko vlastne znamená transfer technológií, diverzifikácia a inovácie. V kooperačnej časti ponúkne SKB príležitosť nadviazať nové kontakty a spoluprácu prostredníctvom vopred plánovaných rokovaní podľa individuálnych rozpisov.

Registrácia: do 8.5.2021

Registračný poplatok: pri skorej registrácii (do 5. apríla) zľava 30 % z registračného poplatku

VIAC INFORMÁCIÍ O PROGRAME A REGISTRÁCIA
 

Termín: 25.05.2021
Miesto konania: online