Slovenská kooperačná burza 2020

Najväčšie medzinárodné podujatie na Slovensku

Košická regionálna komora SOPK si Vám dovoľuje dať do pozornosti podujatie "Slovenská kooperačná burza Bratislava 2020", ktoré sa bude konať dňa 21. októbra 2020.

Podujatie sa už 14 rokov koná pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Rešpektujúc aktuálne platné nariadenia a obmedzenia spojené s COVID-19 bude aktuálny 14. ročník podujatia v online formáte.

Organizátor: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)

Hlavná téma: moderný priemysel a jeho aktuálne trendy

Slovenská kooperačná burza (SKB) ponúka možnosť ONLINE bilaterálnych rozhovorov so slovenskými a zahraničnými účastníkmi, zameriava sa na prezentáciu ponúk partnerstva, voľných výrobných kapacít či požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov. Neoddeliteľnou súčasťou je ONLINE moderovaná panelová diskusia na vysokoaktuálne témy s odborníkmi zo slovenských aj zahraničných firiem, inštitúcií a štátu.

VIAC INFORMÁCIÍ A REGISTRÁCIA
 
Termín: 21.10.2020
Miesto konania: online