Fond spravodlivej transformácie- príležitosť pre podnikateľov, mestá, obce ai.

Možnosti zapojenia súkromného a verejného sektora

Vážené dámy, vážení páni,

v súčasnosti je na Slovensku v príprave niekoľko finančných schém, pričom jednou z nich je Fond spravodlivej transformácie.

Fond spravodlivej transformácie môže podporovať široký rozsah činností cez investície do oblastí akými sú digitálna pripojiteľnosť, technológie čistej energie, znižovanie emisií, obnova priemyselných lokalít či rekvalifikácia pracovníkov. Oprávnené územie realizácie je v Trenčianskom (Horná Nitra), Košickom a Banskobystrickom kraji.

Slovenská obchodná a priemyselná komora, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvo hospodárstva SR a Trenčiansky samosprávny kraj Vás pozývajú na webinár, ktorého cieľom je priblížiť možnosti zapojenia súkromného a verejného sektora do Fondu spravodlivej transformácie.

Na podujatí sa dozviete:
* aktuálne informácie  o stave programu
* aké sú možnosti predkladania projektov subjektami verejného a súkromného sektora.
 
TERMÍN: 14.10.2021 od 10:00 do 11:40 hod., ONLINE

Seminár je určený pre súkromnú (podnikatelia) a verejnú sféru, sprostredkovateľské organizácie (zväzy, komory, asociácie) z celého územia SR, ktoré majú záujem realizovať svoje zámery  v oprávnenom území.

PROGRAM A POZVÁNKA
 
REGISTRÁCIA
 
Kontakty a informácie:
Trenčianska RK SOPK, Katarína Martišková,
tel.: 032/65 23 834, email: katarina.martiskova@sopk.sk

Termín: 13.10.2021
Miesto konania: online