Zmeny a aktuality vo vykazovaní intrakomunitárneho obchodu

V spolupráci s Prešovskou regionálnou komorou SOPK Vás pozývame na webinár INTRASTAT – SK.

TERMÍN: 19. október 2021 (utorok) o 10:00 hod. do 12:00 hod., ONLINE

Cieľom webinára je oboznámiť sa s legislatívnymi predpismi platnými pre INTRASTAT-SK, poskytnúť informácie o spôsobe vzniku a informácii o spravodajskej povinnosti, upozorniť na správne a presné vyplnenie hlásenia.

LEKTOR: Ing. Ján Tomaško, Colný úrad Rožňava
Zameriava sa hlavne na otázky spojené so systémom INTRASTAT-SK, ale aj ďalšie aktuálne otázky colného konania.

OBSAH: 

  • Základná charakteristika systému INTRASTAT-SK
  • Aktuálne zmeny (Určenie spravodajskej povinnosti – nový spôsob; Vykazovanie nových premenných na hláseniach o odoslanom tovare; Geonomenklatúra a pod.)
  • Vznik, zmena a zánik spravodajskej povinnosti a spôsob jej určovania
  • Súvislosť DPH a INTRASTAT hlásenia – všeobecné informácie
  • Predmet INTRASTAT hlásenia
  • Typy formulárov, úplné hlásenia a spôsob ich vyplnenia (opravné hlásenia, dodatočné hlásenia, nulové hlásenia, rušenie hlásenia, rušenie položiek, kumulácia)
  • Špecifické druhy obchodov (trojstranný obchod, spracovanie, opravy, dobropisy, finančný leasing a pod.)
  • Elektronické predloženie INTRASTAT-SK hlásenia prostredníctvom off-line aplikácií alebo elektronických aplikácií cez internet

Po skončení webinára bude priestor na Vaše otázky.

Účastnícky poplatok:

  • 48 € s DPH (40 € bez DPH + 8 € DPH) člen SOPK / účastník
  • 72 € s DPH (60 € bez DPH + 12 € DPH) nečlen SOPK / účastník

REGISTRÁCIA 

Registrovať sa môžete do 15. októbra 2021. Na základe Vašej registrácie, Vám zašleme bližšie informácie o podmienkach platby. Link na pripojenie Vám bude zaslaný deň pred konaním webinára.
 

Termín: 19.10.2021
Miesto konania: online