Partnerstvo v oblasti metrológie – inovatívne technológie pre výskum a prax

Podpora R&D vo Vašej spoločnosti

Košická regionálna komora SOPK a UVP TECHNICOM ako partneri Enterprise Europe Network v spolupráci so Slovenským plastikárskym klastrom Vás pozývajú na bezplatný odborný seminár

Partnerstvo v oblasti metrológie – inovatívne technológie pre výskum a prax na európskej úrovni

TERMÍN:
26.4.2023, 9:30 - 14:00 hod.
MIESTO: UVP TECHNICOM (Zasadacia miestnosť 001 + 002 na prízemí), Boženy Němcovej 5, Košice

Odborný garant: Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.

Európske partnerstvo v oblasti metrológie by malo plniť svoje poslanie a ciele jasným, jednoduchým a pružným spôsobom s cieľom zvýšiť svoju atraktívnosť pre priemysel, malé a stredné podniky a ostatné relevantné zainteresované strany.

Seminár je určený technickým riaditeľom, špecialistom z oblasti vývoja a výskumu, technológom, technikom kvality, inžinierom kvality, výrobným manažérom, vedúcim údržby a iným špecialistom z automobilového priemyslu, z firiem na výrobu výrobkov z plastov z nástrojární, ale aj iných firiem z pridružených odvetví.

TÉMY:

  • Metrologický systém vzdelávania na európskej úrovni
  • Inovatívne technológie v oblasti automatizácie a inline merania
  • Výskum a vývoj s priemyselnou mikroskopiou
  • Nová jedinečná technológia 3D skenovania
  • Metodika vysokopresného a nedeštruktívneho CT merania, analýzy porozity, vlákien a defektoskopia
  • Praktické ukážky meraní a technologické novinky
PROGRAM A VIAC INFORMÁCIÍ

REGISTRÁCIA

Podujatie je bezplatné.
 
Termín: 26.04.2023
Miesto konania: UVP TECHNICOM Košice