Podnikateľský sektor ako partner pre Kreatívne centrum Košického kraja

Online diskusia

Radi by sme Vás pozvali na online diskusiu pre ľudí z podnikateľského sektora, ktorú pripravuje Creative Industry Košice, člen Košickej regionálnej komory SOPK.

TERMÍN: 14.12. 2021
Čas: 14:00 -16:00
Miesto: Online cez aplikáciu Teams

CIKE v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja realizuje výskum, ktorý sa zameriava na potreby budúcich používateľov, partnerov a realizátorov projektu Kreatívneho centra Košického kraja.

Jednou zo skupín, ktoré chceme do výskumu zahrnúť, je aj podnikateľský sektor ako možný partner, ale aj používateľ služieb centra. Budeme radi, ak sa zapojíte do diskusie, ktorá bude prebiehať pod odborným vedením facilitátorky Hany Skljarszkej. Výstup z diskusie bude slúžiť ako strategický dokument pre implementáciu projektu Kreatívneho centra.

Účasť na podujatí je bezplatná.

REGISTRÁCIA

Aj vďaka Vašej účasti budú pri realizácii projektu Kreatívneho centra Košického kraja reflektované potreby podnikateľského sektora.
 

Termín: 14.12.2021
Miesto konania: online