Intrakomunitárne vykazovanie vývozu a dovozu

Košická a Prešovská regionálna komora SOPK Vás pozývajú na seminár "INTRASTAT – SK".

Dátum konania: 31. január 2023 (utorok) o 9:00 hod. do 12:00 hod.
Miesto konania: Prešovská regionálna komora SOPK, Vajanského 10, Prešov

Cieľom seminára je oboznámiť sa s legislatívnymi predpismi platnými pre INTRASTAT-SK, poskytnúť informácie o spôsobe vzniku a informácii o spravodajskej povinnosti, upozorniť na správne a presné vyplnenie hlásenia.

LEKTOR: Ing. Ján Tomaško, vedúci pobočky Colného úradu Rožňava
Zameriava sa hlavne na otázky spojené so systémom INTRASTAT-SK, ale aj ďalšie aktuálne otázky colného konania.

OBSAH:

  • Základná charakteristika systému INTRASTAT-SK
  • Aktuálne zmeny (Určenie spravodajskej povinnosti – nový spôsob; Vykazovanie nových premenných na hláseniach o odoslanom tovare; Geonomenklatúra a pod.)
  • Vznik, zmena a zánik spravodajskej povinnosti a spôsob jej určovania
  • Súvislosť DPH a INTRASTAT hlásenia – všeobecné informácie
  • Predmet INTRASTAT hlásenia
  • Typy formulárov, úplné hlásenia a spôsob ich vyplnenia (opravné hlásenia, dodatočné hlásenia, nulové hlásenia, rušenie hlásenia, rušenie položiek, kumulácia)
  • Špecifické druhy obchodov (trojstranný obchod, spracovanie, opravy, dobropisy, finančný leasing a pod.)
  • Elektronické predloženie INTRASTAT-SK hlásenia prostredníctvom off-line aplikácií alebo elektronických aplikácií cez internet

Po skončení seminára bude priestor na Vaše otázky.

REGISTRÁCIA

Účastnícky poplatok:

  • 48 € s DPH (40 € bez DPH + 8 € DPH) člen SOPK / účastník
  • 72 € s DPH (60 € bez DPH + 12 € DPH) nečlen SOPK / účastník

Registrovať sa môžete do 26. januára 2023. Na základe Vašej registrácie, Vám zašleme bližšie informácie o podmienkach platby.
 

Termín: 31.01.2023
Miesto konania: Prešovská regionálna komora SOPK