Seminár: Pracovné zmluvy a dohody v roku 2023

Zmeny v Zákonníku práce

Prešovská a Košická regionálna komora SOPK Vás pozývajú na seminár PRACOVNÉ ZMLUVY A DOHODY V ROKU 2023.

Uplynulo niekoľko mesiacov od novely a je načase skontrolovať a overiť si správnosť a praktickosť postupu pri uplatňovaní Zákonníka práce.

Dátum konania: 21. marca 2023 (utorok), od 9:00 – 14:00 (s prestávkou a diskusiou)
Miesto konania: Prešovská regionálna komora SOPK, Vajanského 10, Prešov
 
Od 1. novembra 2022 platí rozsiahla novela Zákonníka prác vyplývajúca zo smerníc EÚ, ktorá priniesla:

  • rozsiahle informačné povinnosti zamestnávateľov voči zamestnancom,
  • zjednodušenie obsahu pracovnej zmluvy,
  • sprísnenie podmienok pri zamestnávaní dohodárov.

Zároveň sa upravili aj ďalšie podmienky súvisiace s prácou:

  • otcovská dovolenka (ktorá je upravená inak ako ju upravuje zákon o sociálnom poistení),
  • trvanie pracovného pomeru,
  • uplatnenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru. 

Lektorka:  Mgr. Katarína Timková → špecializuje sa na pracovné právo a má viac ako dvadsaťročné skúsenosti z inšpekcie práce a z uplatňovania a aplikácie pracovného práva.

Naďalej platia aj mnohé úpravy Zákonníka práce prijaté ešte počas posledných troch rokov aj s ohľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu v súvislosti s nákazou COVID-19 (napr. pri prekážkach v práci, rozvrhovaní pracovného času, čerpaní dovolenky, pracovného pomeru na dobu určitú, práce z domu).

Seminár sa zameriava na všetky tieto zmeny v Zákonníku práce tak, aby poskytol pomoc, radu a skúsenosť pri jeho uplatňovaní v roku 2023.

REGISTRÁCIA

Účastnícky poplatok:

  • 48 € s DPH (40 € bez DPH + 8 € DPH) člen SOPK / účastník
  • 72 € s DPH (60 € bez DPH + 12 € DPH) nečlen SOPK / účastník

Registrovať sa môžete do 17. marca 2023.  Na základe Vašej registrácie, Vám zašleme bližšie informácie o podmienkach platby.
 

Termín: 21.03.2023
Miesto konania: Prešovská regionálna komora SOPK