Zmluvné podmienky FIDIC


Košická regionálna komora SOPK Vás v spolupráci so spoločnosťou ProWise, členom SOPK, pozýva na "Veľké školenie FIDIC", ktoré sa bude konať v dňoch 15. a 16.februára 2023 prezenčne v Bratislave.

Pre členov SOPK zľava 10 %!

TÉMY:
 • Aktuálna rozhodovacia prax UVO vo veciach FIDIC zmluvných podmienok
 • Nároky z FIDIC zmlúv a ich riešenie podľa režimu verejného obstarávania

PROGRAM 1.DEŇ:
 • Čo je Žltý FIDIC
 • Opis predmetu zákazky
 • Podmienky účasti a Žltý FIDIC
 • Príklady dobrej praxe

PROGRAM 2.DEŇ:
 • Zlaté princípy FIDIC
 • Základné druhy nárokov Zhotoviteľa
 • Nároky Objednávateľa
 • Princípy rozhodovanie o nárokoch
 • Ako má vyzerať oznámenie o nároku, priebeh nárokovania po oznámení o nároku, finálny nárok, rozhodnutie Stavebného dozora o nároku
 • Stačí Pokyn na zmenu podľa článku 13 FIDICu z pohľadu režimu zákona o verejnom obstarávaní? Aký charakter má dodatok z nárokov podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní, Odpočtový a prípočtový dodatok a režim § 18 ZVO. Limit dodatkov podľa § 18 ZVO.

VIAC INFORMÁCIÍ A REGISTRÁCIA

Členovia SOPK sa pre uplatnenie zľavy 10 % a získanie kódu na registráciu môžu obrátiť na zuzana.fecova@sopk.sk.
 
Termín: 15.02.2023
Miesto konania: Budova APORES, Bratislava