Webinár: Obchodné a investičné príležitosti v Ruskej federácií

Špecifiká obchodovania a investovania v Rusku

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti podujatie Bratislavskej regionálnej komory SOPK, bezplatný online webinár Obchodné a investičné príležitosti v Ruskej federácii, pripravený v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Moskve, ktorý sa bude konať dňa 22. marca 2021 od 13.00 hod. prostredníctvom platformy ZOOM.

TÉMY PODUJATIA:
BLOK A) Obchodné a investičné príležitosti v Ruskej Federácii prezentované ekonomickými diplomatmi na ZÚ v Moskve

  • Ekonomické prostredie v Ruskej federácií
  • Potenciál obchodnej spolupráce medzi RF a SR, perspektívne oblasti podnikania
  • Najefektívnejšie formy vstupu na ruský trh
  • Odporúčaný postup na ruský trh
  • Kultúrne odlišnosti

BLOK B) Predstavenie možností a finančnej pomoci Medzinárodnej banky pre hospodársku spoluprácu
BLOK C) Skúsenosti s podnikaním a investovaním na trhu Ruskej federácie:
firmy:  ADRIAN GROUP, s. r.o.  a  VZDUCHOTORG, s. r.o.

VIAC INFORMÁCIÍ A REGISTRÁCIA

 

Termín: 22.03.2021
Miesto konania: online