WS InProTool: Ochrana práv priemyselného vlastníctva vo Vašej organizácii

Zvyšovanie konkurencieschopnosti Vašej spoločnosti

Pozývame Vás na cezhraničný workshop v rámci projektu InProTool (Cezhraničný nástroj na prediagnostiku priemyselného vlastníctva) zameraný na užitočné rady a skúsenosti z praxe v oblasti ochrany práv priemyselného vlastníctva, ktorý sa bude konať 12.5.2022 v priestoroch Obchodnej a priemyselnej komory Miškolc.

TÉMY:

  • Práva priemyselného vlastníctva pre konkurencieschopnosť spoločností

          - Tóth Gábor - expert na duševné vlastníctvo, Maďarský úrad duševného vlastníctva

  • Ochranné známky ako dôležité nástroje hospodárskej súťaže na trhu

         - Szép Erika - expert na ochranné známky, Danubia Group

  • Predstavenie projektu „InProTool“ 

         - Elena Stieranková - projektový manažér, Obchodná a priemyselná komora Banská Bystrica

  • Patenty vo firme FUX Zrt.

         - Dr. Barkóczy Péter - riaditeľ vývoja produktov a kvality, FUX Zrt. enterprise

  • Národný park Bükk predstavuje ochrannú známku národného parku

         - Rónai Kálmánné - riaditeľ, Národný park Bükk

Po obednej prestávke sú k dispozícii konzultácie o právach priemyselného vlastníctva.

Účasť je bezplatná.

REGISTRÁCIA

PROGRAM A VIAC INFORMÁCIÍ
 

Termín: 12.05.2022
Miesto konania: Obchodná a priemyselná komora Miškolc