Turecko: Medzinárodná misia kupujúcich – veľtrhy 04-07/2023

Možnosti obchodnej spolupráce s Tureckom

Na základe informácií od Ministerstva obchodu Türkiye republiky si Vám dovoľujeme dať do pozornosti možnosť účasti slovenských spoločností na veľtrhoch a v Programe medzinárodnej misie kupujúcich. Tie budú organizované Úniou exportérov v koordinácii s Ministerstvom obchodu Türkiye republiky počas mesiacov apríl až júl 2022.

Program medzinárodnej misie kupujúcich zahŕňa bilaterálne stretnutia s tureckými spoločnosťami, inštruktáž a tiež návštevu miestnych veľtrhov a stánkov spoločností.

Ubytovanie s raňajkami je hradené Ministerstvom obchodu Türkiye republiky.

Zameranie veľtrhov:

 • energetika
 • životné prostredie, cirkulárna ekonomika, odpadové hospodárstvo
 • stroje a zariadenia
 • lode, vodné športy, prístavy a zariadenia
 • motocykle, bicykle a príslušenstvo
 • hardvér a technológie
 • obuvnícky priemysel
 • stomatologické vybavenie,
 • oceľ a výrobky z ocele
 • kozmetika, osobná hygiena
 • potravinárstvo a poľnohospodárstvo
 • poľovníctvo

Viac detailov ohľadom termínov veľtrhov, deadlinov pre prihlášky či podmienok účasti nájdete v nižšie uvedených dokumentoch:

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na:
Nihan ODABAŞI ŞANSEVER - Obchodná radkyňa
Obchodné zastupiteľstvo
Veľvyslanectvo Tureckej republiky v Bratislave
Tel: +421 2 54 43 00 43
E-mail: bratislava@ticaret.gov.tr
 


Miesto konania: Turecko