Účasť na veľtrhu Shandong International Cultural Industries Fair Jinan 2019, Čína

Výnimočné produkty z východného Slovenska na veľtrhu v kolíske čínskej kultúry  

Zástupcovia Košickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) mali možnosť reprezentovať Slovensko a slovenské produkty v rámci stánku krajín strednej a východnej Európy (CEE) na medzinárodnom veľtrhu Shandong International Cultural Industries Fair, ktorý sa začiatkom jesene konal v hlavnom meste provincie Shandong, Jinan, v Číne.

Na výstavnej ploche 103 000 m2 sa 8. ročníka veľtrhu Shandong International Cultural Industries Fair zúčastnilo vyše 2 700 vystavovateľov vrátane 365 medzinárodných vystavovateľov z 51 krajín sveta. Široký záber podujatia dokazuje aj jeho rozdelenie do deviatich tematických pavilónov zameraných na iniciatívu Novej hodvábnej cesty (One Belt, One Road), nové médiá (New Media), kultúru, kultúrne dedičstvo a tradičné umenie či kreatívny priemysel.

Priestor určený pre zahraničných vystavovateľov sa každý rok výrazne zväčšuje, čo dokazuje aj fakt, že počet zúčastnených krajín a zahraničných spoločností priniesol nový historický rekord. Vďaka pozvaniu od vlády provincie Shandong dostali zástupcovia Košickej regionálnej komory SOPK príležitosť prezentovať slovenské tradičné výrobky vybraných značiek (ako napr. Deva, DRU, Botanica Slavica, Sklo – krištáľ Poprad, Pečivárne Liptovský Hrádok a i.). V rámci spoločného stánku vystavovali svoje tradičné produkty aj zástupcovia obchodných a priemyselných komôr z ďalších krajín regiónu strednej a východnej Európy – Slovinska, Maďarska, Rumunska, Srbska, Moldavska a Ukrajiny. Zaradili sa tak k ostatným medzinárodným vystavovateľom prezentujúcim okrem iného ručné práce z českého krištáľu, indické ručné farbenie, perzské koberce, výrobky z levandule z francúzskeho Provensálska, nemecké bábkarstvo či tureckú keramiku.

V rámci pracovnej cesty absolvovali zástupcovia SOPK rokovania s najvyššími predstaviteľmi čínskej samosprávy tak na úrovni rôznych miest, ako aj provincie Shandong, s veľkosťou populácie viac ako 100 mil. obyvateľov a strategickou polohou medzi Pekingom a Šanghajom, ktorá sa ako rodisko Konfucia považuje za kolísku čínskej kultúry. Vyvrcholením pracovného programu bolo prijatie u guvernéra tejto pobrežnej provincie a príležitosť rokovať s vedením obchodných oddelení jednotlivých samospráv, kde sa diskutovalo o ďalšej spolupráci smerujúcej k rozvoju vzájomných obchodných vzťahov, ako aj k otváraniu príležitostí pre našich podnikateľov. Čína prejavuje záujem o tradičné tak európske, ako aj slovenské výrobky, najmä produkty potravinárskeho priemyslu (med, mäsové konzervy, dojčenská strava a pod.) či tradičné výrobky s pridanou hodnotou (ručne brúsený krištáľ, šperky, hrnčiarstvo). Na uspokojenie dopytu druhej najväčšej ekonomiky sveta bude v týchto sektoroch nevyhnutná spoločná snaha, aby bolo možné naplnenie kapacít nových nákladných vlakových spojení vracajúcich sa z regiónu strednej a východnej Európy do Číny. Zástupcovia obchodných komôr sa v rámci misie zhodla na potrebe zvolenia jednotného postupu regiónu CEE, aby sa naše krajiny spoločnými silami stávali čoraz silnejším a relevantnejším partnerom pre najľudnatejšiu krajinu sveta.
 

Termín: 19.09.2019
Miesto konania: Jinan, provincia Shandong, Čína