Ako sa stať členom SOPK

Ak máte záujem stať sa členom SOPK je potrebné:

  • vyplniť prihlášku do SOPK,
  • na základe vystavenej faktúry uhradiť členský príspevok (resp. jeho alikvótnu čiastku podľa stanov SOPK čl.3 odsek 3)
  • pred samotným vyplnením prihlášky si s Vami radi dohodneme osobné stretnutie k členstvu a nastaveniu vzájomnej spolupráce

Členom SOPK sa stávate po schválení v Predstavenstve SOPK.

Po zaplatení členského príspevku môžete využívať služby SOPK so zľavou. Na zľavách môžete získať 2-násobok toho, čo zaplatíte na členskom príspevku.
Viac informácií nájdete v článku Kreditný rámec pre členov SOPK.