Technická univerzita v Košiciach

Stručná charakteristika člena


Fakulty:
  • Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
  • Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
  • Strojnícka fakulta
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky
  • Stavebná fakulta
  • Ekonomická fakulta
  • Fakulta výrobných technológií
  • Fakulta umení
  • Letecká fakulta
Univerzitný vedecký park TECHNICOM

Kontaktné údaje:
Kancelár rektora
Tel.č.: +421 55 602 2003
Email: kancelar@tuke.sk

Web: www.tuke.sk