Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Stručná charakteristika člena


Fakulty:
  • Lekárska fakulta
  • Prírodovedecká fakulta
  • Právnická fakulta
  • Fakulta verejnej správy
  • Filozofická fakulta
Medicínsky univerzitný vedecký park MEDIPARK

Kontaktné údaje:
Sekretariát rektora
Tel.č.: +421 55 234 1100, +421 55 62 226 08
Email: rektor@upjs.sk

Web: www.upjs.sk