Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

Stručná charakteristika člena


Študijné programy:
  • Bezpečnosť krmív a potravín
  • Kynológia
  • Vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hippoterapii
  • Trh a kvalita potravín
  • Farmácia
  • Hygiena potravín
  • Všeobecné veterinárske lekárstvo
  • Doktorandské študijné programy

Kontaktné údaje:
Sekretariát rektora
Tel.č.: +421 915 923 195
Email: sekretariat@uvlf.sk

Web: www.uvlf.sk