170 rokov obchodnej komory v Košiciach

Ďakujeme Vám za Vašu priazeň!

Vážení členovia SOPK v Košickom kraji, milí podnikatelia,

rok 2020 predstavuje významné jubileum a to 170 rokov od vzniku obchodnej komory ako reprezentanta podnikateľských záujmov na území dnešného Slovenska.
Košická obchodná a živnostenská komora vznikla spolu s bratislavskou presne pred 170 rokmi, 14.11.1850, v rámci územnej pôsobnosti vtedajšieho cisársko-kráľovského miestodržiteľstva, teda s dosahom na župy Abov, Turňa, Šariš, Špiš, Gemer, Zemplín, Ung, Bereg, Ugoča a Marmaroš. Komora bola spravodajským a poradným orgánom ministerstva obchodu a predstavovala jednu z najvýznamnejších komôr v Rakúsko-Uhorsku.

Pokračovateľom komorového systému sa aj napriek rôznym ekonomicko-politickým systémom na tomto území stala Československá obchodná a priemyselná komora. Svoje regionálne zastúpenie znovu vytvorila aj v Košiciach a aktívne podporovala zahraničnoobchodnú činnosť slovenských podnikateľov.

Po zmenách v politickom a ekonomickom systéme schválila Slovenská národná rada v decembri 1991 zákon č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách, ktorým došlo k uzákoneniu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Od začiatku svojej činnosti v modernej histórii, 1.júla 1992, predstavuje Košická regionálna komora SOPK dôležitú platformu na hľadanie obchodných kontaktov doma aj v zahraničí a reprezentáciu a tlmočenie záujmov podnikateľskej obce nielen na východnom Slovensku, v Košickom kraji.

Sme radi, že ste súčasťou tradične najvýznamnejšieho zoskupenia podnikateľov a vzdelávacích inštitúcií na Slovensku. Robíme všetko pre to, aby sme boli Vašim hlasom na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni aj počas týchto ťažkých časov.

S úctou,

JUDr. Igor Cap
Predseda predstavenstva
Košická regionálna komora SOPK


Viac informácií o histórii obchodnej komory v Košiciach