Predseda SOPK P. Mihók a I. Korčok podpísali memorandum o ekonomickej diplomacii

Intenzívnejšia spolupráca a podpora aktivít pre podnikateľov

Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok podpísali 8. júla 2020 nové memorandum o spolupráci v oblasti ekonomickej diplomacie.

“Ekonomická dimenzia diplomacie sa stáva dominantnou v rámci medzinárodných vzťahov a jej význam stúpa aj dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom. Veríme preto, že aj táto zmluva pomôže slovenským exportérom pri realizácii ich vývozných zámerov,” konštatoval Mihók.

Na to budú slúžiť aktivity, ako sú podnikateľské misie, kooperačné podujatia, odborné podujatia, prezentačné podujatia alebo účasti na veľtrhoch a výstavách, a to tak na Slovensku, ako aj v zahraničí. Nové memorandum oproti predchádzajúcemu rozširuje možnosti čerpania finančných prostriedkov na tieto aktivity.

Okrem toho bude SOPK napríklad poskytovať vedúcim zastupiteľských úradov a ekonomickým diplomatom v rámci ich predvýjazdovej prípravy konzultácie, aby ich oboznámila s aktuálnym stavom a pripravovanými aktivitami komory na danom teritóriu, ako aj s existujúcimi a plánovanými aktivitami slovenských podnikateľských subjektov na príslušných trhoch, zabezpečovaných prostredníctvom komory. Spolupráca sa bude rozvíjať aj pri príprave medzinárodných podujatí obchodných komôr.

Zdroj: TASR