BREXIT - užitočné informácie pre podnikateľov

Informácie na jednom mieste

  • BREXIT - informácie pre podnikateľov - Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) opustilo Európsku úniu 31. januára 2020 s dohodou o vystúpení. Výsledkom spoločných rokovaní je uzavretie tzv. „pobrexitovej dohody“, ktorá upravuje obchodné vzťahy a spoluprácu oboch strán od 1. januára 2021.

  • Finančná správa SR - aktuálne údaje pre dovozcov, vývozcov, dopravcov a zasielateľov

  • Prepravujete tovar do Spojeného kráľovstva cez holandské prístavy? - Potom sa nasledujúce pravidlá sa týkajú aj vás! V holandských prístavoch bude vždy potrebné od 1. januára 2021 vopred zadministrovať colné doklady a náležité formality a následne digitálne notifikovať cez portál Portbase. Podrobný návod na splnenie piatich krokov potrebných na bezproblémovú prepravu cez holandské prístavy je k dispozícii na: www.getreadyforbrexit.eu


Spojené kráľovstvo ako piata najväčšia ekonomika a multi-sektorový trh chce byť aj naďalej silným obchodným partnerom pre európske firmy, vrátane spoločností zo Slovenska.
Aby sa tento zámer podarilo naplniť, je aj cieľom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Preto v prípade, že budete mať akékoľvek otázky o kampani alebo budete potrebovať inú pomoc spojenú s obchodovaním so Spojeným kráľovstvom po skončení prechodného obdobia, obráťte sa tento kontakt:

Útvar Európskej únie SOPK
tel.: +421 2 5443 3272
e-mail: sopkueu@sopk.sk