GreenEvo – Akcelerátor zelených technológií

Program Ministerstva pre klímu a životné prostredie PR

Zelené hospodárstvo, nové technológie, rovnovážny rozvoj, ochrana životného prostredia, ochrana prírodných zdrojov, to sú len niektoré z oblastí, ktoré sú v hľadáčiku ako Slovenska, tak i Poľska. Predstavujú nadstavbu k tradičnej spolupráci podnikateľov, firiem, vedeckých inštitúcií a iných subjektov.
 
Práve smart technológie a nové technológie umožňujú rozvoj nových vzťahov a platforiem. Toto všetko má za cieľ program Ministerstva pre klímu a životné prostredie PR, pod názvom GreenEvo – Akcelerátor zelených technológií. Okruhy programu GreenEvo sú:

  • vodné hospodárstvo a kanalizácia,
  • odpadové hospodárstvo,
  • obnoviteľné zdroje energie,
  • šetrenie energií,
  • ochrana ovzdušia,
  • ochrana biodiverzity,
  • a ďalšie.

Jedná sa o malé a stredné firmy s vysokým podielom vedy a výskumu, napojením na výskumnú a akademickú platformu, s veľkým potenciálom efektívneho rozvoja medzinárodnej spolupráce. Nižšie môžete nájsť odkazy na prehľadný katalóg s možnosťou vyhľadávania podľa oblasti záujmu:

greenevo.gov.pl/en/downloads/
greenevo.gov.pl/en/green-technologies/
greenevo.gov.pl/en/winners/

Ak Vás niektoré z poľských riešení a firiem zaujalo, existuje možnosť bezplatného nadviazania kontaktu, zorganizovania stretnutí firiem a výmeny skúseností. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese sopkrkke@sopk.sk alebo telefonicky na čísle 055/622 06 40 do 20.7.2021.