Informačný portál pre exportérov "Access2Markets"

Užitočné informácie pre exportérov na jednom mieste

S cieľom napomôcť menším firmám vyťažiť maximum z obchodných dohôd EÚ sprístupnilo Generálne riaditeľstvo pre obchod (zodpovedné za politiku Európskej komisie v oblasti obchodovania s krajinami mimo EÚ) nový informačný portál „Access2Markets“. Portál umožňuje jednoducho a rýchlo získať základné informácie o obchodných štatistikách, clách, obchodných dohodách, obchodných prekážkach, dovozných a vývozných postupoch, daniach a pravidlách pôvodu týkajúce sa všetkých krajín EÚ a viac než 120 vývozných trhov po celom svete.

Portál "Access2Markets"


Zdroj: Európska komisia