Možnosť platby platobnou kartou v KRK SOPK

Vážení členovia, partneri a klienti KRK SOPK,

s potešením Vám oznamujeme, že za čerpané služby je od 10.7.2020 možné v našej kancelárii KRK SOPK platiť aj platobnou kartou.

Pri platbe kartou je pracovník KRK SOPK oprávnený požadovať predloženie dokladu totožnosti držiteľa karty (občianskeho preukazu, cestovného pasu alebo iného dokladu totožnosti) za účelom overenia jeho totožnosti a tiež zaznamenať druh a číslo tohto dokladu totožnosti na potvrdenku z platobného terminálu pre prípad reklamácie správnosti platby uskutočnenej kartou.