Diskusia s podnikateľmi v regióne Spiš

Výjazdové zasadnutie predstavenstva KRK SOPK v Spišskej Novej Vsi

V utorok, 14. júna sa konalo výjazdové zasadnutie nového vedenia a predstavenstva Košickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (ďalej KRK SOPK) v okrese Spišská Nová Ves. Spoločné stretnutie podnikateľského sektora, štátnej správy a školskej inštitúcie poukázalo na potrebu prepojenia jednotlivých sektorov a vzájomnej spolupráce.

Výjazdové zasadnutie predstavenstva KRK SOPK sa konalo priamo na pôde Strednej priemyselnej školy technickej, ktorá už v roku 2009 otvorila Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku ako prvá na Slovensku, ktorého prehliadka bola tiež súčasťou programu.

Centrum odborného vzdelávania (ďalej len COV) skvalitňuje praktickú časť odborného vzdelávania na stredných školách a približuje ho požiadavkám praxe. Dochádza k naplneniu  základnej myšlienky a požiadavky zamestnávateľov, že škola má pripravovať odborníkov, ktorí ovládajú najnovšie technológie uplatňované v praxi. „Na začiatku budovania COV bola dohoda o spolupráci medzi SPŠ strojníckou a spoločnosťou Embraco Slovakia v oblasti školení a prípravy zamestnancov a študentov. Priestory klasických školských dielni boli postupne prebudované na moderné technologické centrá, laboratóriá a odborné učebne“, vysvetľuje Ladislav Ruttkay, riaditeľ školy.

Po oficiálnom jednaní KRK SOPK a prehliadky školy sa delegácia zložená z primátora mesta Spišská Nová Ves – Pavol Bečarik a podnikateľov presunula na návštevu spoločnosti Embraco Slovakia, ďalšieho člena Košickej regionálnej komory SOPK. „Teším sa, že sme mohli v našom závode privítať zástupcov Košickej regionálnej komory SOPK, ktorej dlhoročným členom je aj naša spoločnosť a veríme, že aj prostredníctvom takýchto stretnutí partnerov z regiónu sa otvoria ďalšie možnosti spolupráce v Košickom kraji,“ hovorí riaditeľ závodu Tomáš Kandra.

Prvým bodom návštevy v Embraco Slovakia bola diskusia s podnikateľmi z okresu Spišská Nová ves. „Našim cieľom, z pozície nezávislého reprezentanta podnikateľského sektora, je ísť do regiónov, za účelom dozvedieť sa o konkrétnych problémoch, prekážkach a výzvach, s ktorými sa podnikatelia stretávajú a následne ich pretaviť do výstupu, ktorý bude reflektovať stav podnikateľského prostredia na východnom Slovensku, v Košickom kraji“ – hovorí Marek Kozlay, nový predseda predstavenstva KRK SOPK. „Chceme byť zmysluplnou základňou a oporou pre potreby  podnikateľského sektora a jeho silným hlasom smerom k vláde,“ dodáva Jana Končeková, nová riaditeľka Košickej regionálnej komory.

Vyvrcholením popoludňajšieho programu bola prehliadka výrobnej prevádzky spoločnosti Embraco Slovakia. „Veľmi si vážime ponuku našej členskej spoločnosti Embraco Slovakia (najväčší zamestnávateľ na Spiši) za možnosť organizovať diskusiu s podnikateľmi a prehliadku ich priestorov. Taktiež nás veľmi teší účasť podnikateľov, ktorí si našli čas na dialóg aj v tejto náročnej hektickej dobe“, dodáva Kozlay.
 

Termín: 14.06.2022
Miesto konania: Spišská Nová Ves