Green Slovakia Index - online prieskum udžateľnosti podnikov a samospráv

Efektívna spolupráca v oblasti zelených iniciatív

Vážení podnikatelia, vážení partneri,
 
radi by sme Vás požiadali o zapojenie sa do prieskumu, ktorý má za cieľ priblížiť samosprávam pohľad podnikateľov v oblasti zelených politík a tém udržateľnosti.
 
Cieľom projektu Green Slovakia Index, v rámci, ktorého sa tento prieskum realizuje, je zozbierať dáta a identifikovať možnosti spolupráce a aktivít medzi podnikateľskou obcou a samosprávami s ohľadom na princípy udržateľnosti. Kľúčovou súčasťou projektu je tiež zadefinovanie motivácie a bariér, ktoré vy ako podnikatelia vnímate ako dôležité pri plnení stanovených environmentálnych cieľov.
 
Odmenou respondentom bude možnosť disponovať výstupmi projektu a v ďalšej fáze tiež príležitosť zúčastniť sa pilotného skríningu udržateľnosti podniku v rámci projektu Green Slovakia Index, ktorý je prvý svojho druhu na Slovensku a v neposlednom rade aj otvorenie dialógu medzi súkromným a verejným sektorom v tejto oblasti.
 
Na vyplnenie dotazníka budete potrebovať maximálne 5 minút.

Veríme, že nám pomôžete získať užitočné informácie s cieľom priblížiť vaše názory konkrétnym samosprávam a prispejete tak k efektívnemu nastaveniu budúcej spolupráce.

ONLINE DOTAZNÍK


Projekt a prieskum realizuje Inštitút klimatickej neutrality, iniciatíva #GreenSlovakia.

Partneri projektu:

Asociovaní partneri projektu:

 
Bližšie informácie k projektu Green Slovakia Index: Rastislav Amrich, +421 903 803 553, amrich@climateneutrality.org