Nová publikácia - Pravidlá MOK INCOTERMS 2020

Dôležitá súčasť zmlúv v medzinárodnom obchode

CIEĽOVÁ SKUPINA ČITATEĽOV
Odborná publikácie je určená pre manažérov medzinárodného obchodu, odborníkov z colnej praxe, logistike a zasieľateľstve, bankovníctve, študentov a iných účastníkov, ktorí realizujú alebo sa podieľajú na realizácii obchodných prípadov s tovarom na tuzemskom i medzinárodnom trhu.

Nová publikácia (bilingválne znenie AJ+SJ) Pravidlá MOK Incoterms® 2020 obsahuje pôvodný oficiálny anglický text výkladových pravidiel MOK Incoterms® 2020 a jeho oficiálny slovenský preklad v zrkadlovom usporiadaní, v rozsahu 310 strán A5.

Cena publikácie:
Členovia SOPK: 29,90 € +10 % DPH = 32,90 €
Ostatní: 40,90 € +10 % DPH = 45,00 €

Objednávky prijímame na adrese: certifikaty.ke@sopk.sk alebo na tel.čísle 055/622 06 40.