Nový portál e-ONP/CO na spracovanie a vydávanie osvedčení o nepreferenčnom pôvode tovaru

Systém elektronického spracovania a vydávania osvedčenia o nepreferenčnom pôvode tovaru (ONP)

SOPK uvádza od 15.2.2021 do prevádzky nový Systém elektronického spracovania a vydávania osvedčenia o nepreferenčnom pôvode tovaru (ONP).

Prosíme Vás o včasnú registráciu Vašej spoločnosti na novom portáli, ktorý nájdete zadaním onp.sopk.sk do Vášho prehliadača, resp. priamo kliknutím na adrese www.onp.sopk.sk.

Veríme, že nové užívateľské prostredie Vám uľahčí prácu s podávaním Vašich žiadostí o vystavenie ONP a v prípade potreby taktiež aj komunikáciu s nami.

Pre uľahčenie a zjednotenie pravidiel vypĺňania Vašich žiadostí sme pripravili krátky manuál. Dodržiavaním tohto manuálu urýchlite proces schvaľovania Vašej žiadosti. Naopak pri jeho opakovanom nedodržiavaní bude v celkovej sume za poskytnuté služby zahrnutý aj poplatok za vypísanie žiadosti.

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte na nás obrátiť.


Tím KRK SOPK