NPC: Voucher na firemný audit do výšky 9 600 EUR

Zlepšite interné procesy vo firme

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti využiť služby Národného podnikateľského centra a prihlásiť sa do výzvy, prostredníctvom ktorej môžu MSP získať podporu v oblasti firemného auditu.

Firmy môžu žiadať aj o audit interných procesov v kontexte spotreby energií!

Podmienky na zapojenie do výzvy:

  • MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja,
  • viac ako 3 roky od založenia,
  • dostatočné ľudské a časové kapacity pre realizáciu auditu.
 

 VIAC INFORMÁCIÍ