Pre exportérov: Manuál aktérov vonkajších ekonomických vzťahov

Prehľad užitočných informácií

Košická regionálna komora SOPK Vám dáva do pozornosti Manuál aktérov vonkajších ekonomických vzťahov, ktorý približuje aktivity relevantných rezortov/inštitúcií v oblastiach ako:

  • poradenstvo,
  • výhľad ekonomických príležitostí,
  • účasť na veľtrhoch a výstavách, podnikateľských misiách a odborných seminároch.,
  • informácie pre exportérov v oblasti financovania, záruk a poistenia.