Report ICC: Recent trends in trade and trade finance

Dopad krízy COVID-19 a ďalšie výzvy

Dávame Vám do pozornosti správu publikovanú Medzinárodnou obchodnou komorou - Oddelenie Globálnej politiky s názvom: Recent Trends in Trade and Trade Finance.

Cieľom správy je objasniť vplyv krízy COVID-19 na globálny obchod a financie, ale tiež predstaviť hlavné výzvy, ktoré môžu brániť úspešnému oživeniu hospodárstva. Aj keď sa globálna ekonomika v roku 2021 začala zotavovať vďaka rýchlejšiemu zavádzaniu vakcín, oživenie zostalo nerovnomerné a poznačené narušením dodávateľského reťazca a inflačnými tlakmi.

Správa poskytuje komplexnú analýzu vplyvu krízy COVID-19 na:
1. Obchodné toky v rokoch 2020 a 2021, pričom sa diskutuje o príčinách a dôsledkoch narušenia dodávateľského reťazca, ako aj o výzvach spojených s obnovou výroby
2. Financovanie obchodu pomocou údajov z ICC registra financií obchodu 2021
 
Správa je taktiež podkladom pre globálne komisie ICC pre bankovníctvo, ako aj obchodnú a investičnú politiku s cieľom zvýšiť odolnosť voči narušeniam obchodu zlepšením digitalizácie obchodu.